Zespół profilaktyki

W Szkole Podstawowej nr 84 odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym nie mieli ukończonego odpowiedniego wieku lub nie zaliczyli egzaminu praktycznego. Warunkiem koniecznym do otrzymania karty rowerowej, było uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Egzamin teoretyczny obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności zachowania się podczas udzielania pierwszej pomocy. Wynik został uznany za pozytywny, gdy osoba zdająca egzamin odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań. Egzamin praktyczny natomiast dotyczył wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem na placu manewrowym. Egzaminy przeprowadził nauczyciel wychowania komunikacyjnego przy wsparciu strażniczki z Zespołu Profilaktyki. Przebiegowi egzaminu praktycznego przyglądali się uczniowie, którzy w tym roku szkolnym będą przygotowywać się i przystępować do egzaminu na kartę rowerową.

Wszystkim, którzy zdali egzamin, wraz z życzeniami bezpiecznej jazdy przekazano elementy odblaskowe oraz "szkolny kalendarz rowerzysty 2019/2020".

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej