"Karta rowerowa" w SP 84

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki zawsze służą pomocą i biorą czynny udział w różnych przedsięwzięciach, wspierając działania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Również chętnie pomagają nauczycielom przy egzaminie praktycznym na kartę rowerową. Uzyskanie przez młodych rowerzystów uprawnień - karty rowerowej, jest zwieńczeniem nauki w ramach "wychowania komunikacyjnego", które przygotowuje uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, także rowerzystów przystępującym do egzaminu.

Zaplanowanego egzaminu nie zakłóciła deszczowa pogoda - zamiast na szkolnym placu, odbył się pod szkolnym dachem.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej