"Karta rowerowa" upoważnia...

W Szkołach Podstawowych nr 5 i 84 odbyły się praktyczne egzaminy na kartę rowerową. Przystąpili do nich uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, nie mieli możliwości w nich uczestniczyć. Warunkiem koniecznym do otrzymania karty rowerowej, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Egzamin teoretyczny obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o przepisach ruchu drogowego, znajomości znaczenia znaków i sygnałów drogowych oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Wynik został uznany za pozytywny, gdy osoba zdająca egzamin (test) odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań. Egzamin praktyczny natomiast dotyczył "rowerowej" wiedzy technicznej oraz umiejętności jazdy rowerem na placu manewrowym, z zachowaniem zasad ruchu drogowego. Egzaminy przeprowadzili nauczyciele wychowania komunikacyjnego przy wsparciu strażniczki z Zespołu Profilaktyki.

Uczniom, którzy zdali egzamin, wraz z życzeniami bezpiecznej jazdy przekazano elementy odblaskowe oraz książeczki edukacyjne "Uczymy się zasad bezpieczeństwa na drodze z Dorotką, Markiem i Kubą", wydane staraniem poznańskiego WORD'u.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej