"Karta rowerowa" - obowiązkowa!

W Szkole Podstawowej nr 19 uczniowie zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową. Na zaproszenie dyrekcji szkoły, miejscy strażnicy włączyli się w to przedsięwzięcie, służąc pomocą nauczycielowi wychowania komunikacyjnego. Do szkoły przybyli jako patrol rowerowy, aby zachęcić młodych ludzi do korzystania z tego środka komunikacji jak najczęściej, propagując tym samym postawę proekologiczną. Wspólnie z nauczycielem przygotowano dla egzaminowanych trasę przejazdu, na której mogli zaprezentować praktyczne umiejętności jazdy rowerem, wykazując się znajomością przepisów obowiązujących na drodze. W formie przypomnienia, rozmawiano z uczniami o wybranych zagadnieniach i przepisach niezbędnych rowerzystom do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.

...Kierujący rowerem korzystając z chodnika (prawnie określone wyjątkowe sytuacje!), jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Jeśli jazda wymaga przekroczenia jezdni, rowerzysta powinien pamiętać, że na rowerze przejeżdżać po "przejściu dla pieszych" nie wolno! Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem!

Na podsumowanie wyników egzaminu:

Wszystkim gratulujemy uzyskania pierwszego "prawa jazdy"! Stawiamy na bezpieczeństwo i widoczność na drodze - zachęcamy wszystkich do używania odblaskowych kamizelek, ubioru kontrastującego z otoczeniem drogi, jak również zalecamy jazdę w kasku. 

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej