Karolina Raszewska

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zabudowa osiedla jest zróżnicowana - bloki budowane w systemie tzw. wielkiej płyty przenikają się z nowymi, kilkupiętrowymi budynkami wielorodzinnymi. Niektóre tzw. nowe plomby są enklawami z ograniczonym dostępem - ogrodzone sprawiają wrażenie innego, odrębnego osiedla. Duże zaludnienie spowodowało, że miejsca parkingowe są tutaj na wagę złota.

Tereny rekreacyjne położone wewnątrz osiedla składają się z ogólnodostępnych placów zabaw, boisk przyszkolnych oraz siłowni zewnętrznych, natomiast tereny parków gwarantują mieszkańcom  codzienny kontakt z zielenią. Najczęściej zgłaszane przez mieszkańców problemy dotyczą nielegalnego parkowania, zagrożeń powodowanych przez psy puszczane luzem bez kagańca oraz  samochody jeżdżące po drogach objętych zakazem ruchu.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. doprowadził do usunięcia graffiti znajdującego się na jednym z budynków osiedlowych;
  2. doprowadził do usunięcia 6 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie były używane od długiego czasu.