Już odpowiadam prawnie za swoje czyny...

Spotkania edukacyjno profilaktyczne, które rozpoczęły się w pierwszych klasach VIII LO oraz we wszystkich klasach Zespołu Szkół Mechanicznych mają na celu przypomnienie młodym ludziom, że odpowiadają wobec prawa, jako osoby nieletnie (do 17 lat) w przypadku przestępstw i wykroczeń, czyli czynów zabronionych (karalnych), a do 18 lat w przypadku demoralizacji. Celem spotkań jest uświadomienie młodzieży zakresu odpowiedzialności za popełnione przez nich czyny zabronione. Mogą to być wykroczenia, np. w ruchu drogowym, czy też przestępstwa, np. kradzież. Młodzieży wyjaśniono, co to jest czyn zabroniony, a także pojęcie demoralizacji nieletniego. Poruszono też problem opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych. Jedną z ważnych kwestii prawnych dla młodzieży jest problem palenia czy zabronionego (do 18 roku życia) zakupu papierosów i alkoholu, w świetle obowiązującego w Polsce prawa. Jednak często się zdarza, że modzi ludzie próbują tego typu używek, a uświadomienie ich w kwestii odpowiedzialności za te czyny jest ważnym aspektem tego typu spotkań. Spotkania związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich są dobrym momentem, aby wyjaśnić młodym ludziom, kto to jest funkcjonariusz publiczny i w tym również nauczyciel, podobnie jak policjant, miejski strażnik, czy ratownik medyczny i podlega prawnej ochronie. Poruszanie kwestii odpowiedzialności, to również wyjaśnienie, że w sprawach nieletnich rozstrzyga Sąd Rodzinny stosując środki wychowawcze.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej