Zespół profilaktyki

Przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczyli w spotkaniu z seniorami w KS Jeżyce. Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy na temat zagrożeń w codziennym życiu, szczególnie możliwych dla tej grupy społecznej oraz sposobów postępowania, aby nie stać się ofiarą przestępczego działania.

Omówiono działania oszustów klasyczną metodą, np. na "wnuczka". Przedstawiono, w jaki sposób działają oszuści, w jaki sposób wzbudzają zaufanie, np. podając się za inkasentów, pracowników administracji, czy też pracowników socjalnych. Przypomniano podstawy osobistego bezpieczeństwa, o koniecznej ostrożności przy niespodziewanej "wizycie" - sprawdzenie przez wizjer, a jeżeli danej osoby nie znamy, zapytanie o cel wizyty, poproszenie o okazanie identyfikatora, legitymacji służbowej, upoważnienia. Jeśli są jakieś wątpliwości, należy odmówić wpuszczenia do mieszkania i telefonicznie wyjaśnić konieczność niezapowiedzianych "odwiedzin" przedstawiciela. Jeżeli "gość" zachowuje się podejrzanie lub jest natarczywy należy bezzwłocznie powiadomić Policję.

Podczas spotkania, omawiane zagadnienia zilustrowano tematycznymi filmami oraz przekazano informacyjne broszury "Seniorzy bezpieczeństwo osobiste", a także przydatne gadżety.

ACD, KP, KK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej