Zespół profilaktyki

Gdy jesteś widoczny, zauważalny przez kierujących pojazdami, to twoje bezpieczeństwo na drodze wzrasta.

To jedna z najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze. Miejski strażnik odwiedził dzieci w Szkole Podstawowej nr 19, aby przekazać uczniom powyższą oraz inne zasady prawidłowych zachowań na drodze. Do wypadków dochodzi nawet na przejściach dla pieszych wyposażonych w sygnalizatory świetlne. Dlatego niezmiernie ważnym jest zachowanie szczególnej ostrożności przez pieszych i kierowców, odpowiednio: podczas przekraczania jezdni, jak i przed "przejściem dla pieszych". Prawidłowe zachowania na drodze - najpierw omówiono z dziećmi, a następnie zastosowano je w praktyce, na terenie sąsiadującym ze szkołą. A nieopodal duże natężenie ruchu, nie tylko przejścia dla pieszych z sygnalizacją i bez, ale także drogi rowerowe. Są odcinki dróg, na których dopuszcza się wspólny ruch pieszych i rowerów, a także drogi, na których ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach wskazanych znakami drogowymi. W każdym przypadku, pieszy powinien być widoczny, a jego zachowanie czytelne i zgodne z normami i oczekiwaniami innych użytkowników drogi. Konieczne jest dokładne zapoznawanie dzieci z prawidłowymi zasadami ruchu drogowego, co niewątpliwie zwiększy ich bezpieczeństwo oraz wdroży do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności niezbędnych każdemu użytkownikowi drogi.

PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej