Zespół profilaktyki

W ramach projektu profilaktycznego realizowanego w Szkole Podstawowej nr 34, miejska strażniczka przeprowadziła zajęcia dotyczące osobistego bezpieczeństwa uczniów, szczególnie w przypadku spotkania nieznanej osoby. Zajęcia odbyły się w trzecich klasach, to właśnie uczniowie tych klas po raz pierwszy samodzielnie zaczynają przychodzić do szkoły. Uczniów zapoznano z pojęciem "obcy". Wytłumaczono dzieciom, co oznacza kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych. Zwrócono uwagę, jak ważne dla bezpieczeństwa jest przestrzeganie zakazu oddalania się z osobą obcą, wsiadania do samochodu osoby nieznajomej, przyjmowania od niej jakichkolwiek upominków, poczęstunków oraz przekazywania jej informacji dotyczących własnej osoby, miejsca zamieszkania, numeru telefonu itp.

Następne spotkania zaplanowane są z uczniami drugich klas.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej