Zespół profilaktyki

Miejskie strażniczki przeprowadziły działania prewencyjno - informacyjne, skierowane do mieszkańców Poznania z rejonu Grunwaldu, Starego Miasta. Tematyka działań profilaktycznych "niska emisja - duży problem" dotyczyła poważnego problemu polskich miast i dużego zagrożenia, nie tylko dla ich mieszkańców. Napotkanym przechodniom sygnalizowano o poważnym problemie zatruwania środowiska powodowanym beztroskim stosowaniem materiałów nieopałowych i spalaniem toksycznych odpadów, głównie w celach grzewczych. Zachęcano do segregowania domowych odpadów, przekazywania odpadów problemowych do punktów zbiórki. Zainteresowanym przekazano broszurki informacyjne o "niskiej emisji".
Również na terenie jednego z osiedli domów jednorodzinnych na Nowym Mieście przeprowadzono działania informacyjne dotyczące "niskiej emisji". Pod nieobecność mieszkańców, do skrzynek pocztowych przekazano ulotki informacyjne o zagrożeniu dla zdrowia ze strony "smogu", jak również o konieczności i możliwościach ograniczenia emisji trujących spalin emitowanych z pieców grzewczych, nie tylko domowych.

Dbajmy o nasze środowisko!

Monika, Agnieszka, Iwona, Piotr

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej