Zespół profilaktyki

Smog - zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych oraz groźnych substancji stałych, czyli pyłów zawieszonych różnych granulacji. Stąd smog stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Tym razem, miejscy strażnicy spotkali się z mieszkańcami Grunwaldu w Klubie Centrum, by porozmawiać o tym problemie. Poinformowano, jak wielki wpływ na jakość powietrza w swojej okolicy mają sami mieszkańcy. Przedstawiono przykładowe źródła powstawania składników smogu, w znaczącej mierze w procesie stosowania nieopałowych materiałów w celach grzewczych. Przekazano broszury dotyczące negatywnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, jak również instruujące o możliwości minimalizacji zagrożeń w tym zakresie. Przy okazji, przypomniano zebranym o zasadach bezpieczeństwa osobistego.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej