Internet-online

Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem (szkoły w pracy zdalnej), miejscy strażnicy z Zespołu Profilaktyki zorganizowali cykl spotkań online z uczniami Szkoły Podstawowej nr 34. Podczas internetowych zajęć z dziećmi rozmawiano o bezpiecznym korzystaniu z sieci.

Uczniowie szóstych klas przebywali w swoich domach, a funkcjonariuszka była "obecna" na ekranie komputera. Taka forma spotkania była miłym zaskoczeniem dla obu stron. Tematem wiodącym była "cyberprzemoc". Nawiązując do tematu, przekazano kilka informacji z historii Internetu. Nie sposób było ominąć znaczenia i wielkiej roli, jaką odgrywa w życiu codziennym dostęp do sieci i jej możliwości, w tym również dla zdalnego (bezpiecznego) uczestniczenia w szkolnych zajęciach. Podczas pogadanki przede wszystkim udzielono porad, jak bezpiecznie korzystać z sieci, jak nie stać się ofiarą "cyberprzemocy" oraz, gdzie szukać pomocy, gdy ktoś próbuje skrzywdzić. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie włączali się w dyskusję inspirowaną pytaniami zadawanymi przez strażniczkę, a także dzielili się własnymi doświadczeniami.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej