Hulaj przepisowo!

Strażniczki miejskie przeprowadziły działania profilaktyczno - edukacyjne, mające na celu eliminowanie negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Zainteresowani otrzymali broszurki z zakresu aktualnych przepisów dot. pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg. Ponadto otrzymali opaski odblaskowe, które powinny przyczynić się do zwiększenia ich widoczności na drodze.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej