Zespół profilaktyki

Strażniczki miejskie spotkały się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnym. Tematem spotkań było omówienie zasady ograniczonego zaufania w kontakcie z osobą nieznajomą. Funkcjonariuszki uczyły dzieci postępowania zgodnie z regułą: "gdy mnie obcy czymś częstuje - mówię grzecznie: NIE! Dziękuję!". Wielokrotnie dzieciom podkreślano, że jeśli ktoś nieznajomy proponuje atrakcje, prezenty, słodycze - kategorycznie muszą odmówić i niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu rodziców lub inną zaufaną osobę. Prelegentki wyjaśniły komu można zaufać, a kto może być nawet niebezpieczny. Przypomniane zostały numery telefonów alarmowych. Uzupełnieniem prelekcji był film edukacyjny Stołecznej Straży Miejskiej "O Florce, która chciała zostać piłkarzem".

Celem cyklicznych spotkań z uczniami, jest nauczenie ich oceny sytuacji, przyjmowania właściwych postaw i zachowań, również w kontaktach z nieznanymi osobami.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej