Festynowo na Przybyszewskiego

W sobotnie przedpołudnie, w Ogrodzie Jordanowskim nr 2 dla okolicznych mieszkańców odbył się Festyn Rodzinny. Strażniczki z Zespołu Profilaktyki przygotowały atrakcje dla dzieci i młodzieży związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Były pogadanki, zagadki z zakresu osobistego bezpieczeństwa, rozmawiano także o bezpieczeństwie podczas wakacji. Aktywni uczestnicy festynu otrzymali odblaski, przypinki 112, liczne przydatne dla pogłębienia wiedzy materiały edukacyjne. Dla ich rodziców przygotowano ulotki o bezpieczeństwie pieszego i rowerzysty w ruchu drogowym, a także książeczki związane z bezpieczeństwem najmłodszych.

MS, AS, KP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej