Zespół profilaktyki

W ramach wieloletniej współpracy, funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania po raz kolejny uczestniczyli w XX Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci, organizowanym przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Od 2007 roku Festiwal jest współorganizowany ze Stowarzyszeniem na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZSS nr 105 oraz ich Rodzin "TRWANIE". Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

W tym roku, przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, odbył się pod hasłem "JAK NIE MY, TO KTO?. Temu zagadnieniu poświęcone były występy taneczne, muzyczne, teatralne.

W festiwalu uczestniczyły dzieci i młodzież z różnego rodzaju niepełnosprawnością (niepełnosprawni ruchowo, umysłowo, niewidzący, niesłyszący), prezentując na scenie przygotowane przez siebie programy artystyczne. Organizowane przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem placówki kształcenia i wychowania specjalnego oraz integracyjnego z Poznania i okolic. Każdego roku tematyka prac plastycznych i prezentacji scenicznych skupiona jest wokół innego hasła, będącego wyznacznikiem prezentowanej twórczości.

Festiwal jest okazją do podzielenia się doświadczeniami zdobytymi w codziennej, trudnej pracy z niepełnosprawnymi artystami. Stwarza on również szansę młodym wolontariuszom nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali oraz służyli pomocą wolontariusze, harcerze, strażnicy wraz z inspektorem Wartusiem oraz sierżantem Pyrkiem z Policji, kapralem Żantusiem z Żandarmerii Wojskowej, a także Bratem Petem i Felkiem Flaszką z Zakładu Zagospodarowania Odpadami.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej