Zespół profilaktyki

Ferie zimowe trwają, dla dzieci pozostających w mieście zorganizowane są różne atrakcje. Strażniczka miejska, policjanci z Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto i przedstawicielka WORD odwiedzili uczestników półkolonii organizowanych przez MDK nr 2. Dzieciom przypomniano najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pieszych i pasażerów pojazdów w ruchu drogowym oraz korzystających ze środków komunikacji miejskiej. Przybyli goście apelowali o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, przypominając o zasadzie ograniczonego zaufania. Apelowano o zachowanie zdrowego rozsądku podczas zabaw zimowych, o zakazie wchodzenia na zamarznięte akweny, o niestrącaniu zwisających sopli. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani elementami odblaskowymi, które powinny przyczynić się do zwiększenia ich widoczności i bezpieczeństwa na drodze oraz przypinkami z telefonami alarmowymi.

Strażniczka miejska nie zapomniała o najmłodszych pacjentach przebywających w Szpitalu Dziecięcym im. B. Krysiewicza. Spotkanie w świetlicy przyszpitalnej było okazją do rozmów o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przypomniano numery telefonów alarmowych. Omówiono znaczenie elementów odblaskowych dla poprawy bezpieczeństwa, bo pieszy widoczny jest bardziej bezpieczny. Strażniczka zwróciła uwagę, aby w trakcie jazdy samochodem zadbać o swoje i innych bezpieczeństwo przypominając rodzicom o konieczności używania fotelików i pasów bezpieczeństwa.

MSz

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej