Zespół profilaktyki

Funkcjonariusz z Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań-Jeżyce oraz miejska strażniczka z Zespołu Profilaktyki spotkali się z uczniami Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego. Funkcjonariusze poruszyli tematykę odpowiedzialności prawnej oraz narkotycznych zagrożeń. Nieletni, za naruszenie norm prawnych, zgodnie z polskim prawem ponosi odpowiedzialność uregulowaną w "Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich". Regulacje prawne, określające postępowanie wobec nieletnich dopuszczających się czynu zabronionego, mają zasadniczo na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji nieletnich poprzez zastosowanie środków wychowawczych. Wobec nieletnich popełniających najcięższe zbrodnie i przy zaistnieniu dodatkowych okoliczności, prawo przewiduje odpowiedzialność, jak dorosłych, na podstawie kodeksu karnego.

Strażniczka starała się wytłumaczyć zebranym okoliczności generujące zjawisko przemocy, w tym również przemocy rówieśniczej, wobec szkolnych kolegów. Nie ma jednej przyczyny, różne czynniki mają wpływ na stosowanie przemocy, np. brak ciepła rodzinnego, zaangażowania środowiskowego, brak akceptacji. Przedstawiono uczniom najistotniejsze okoliczności i cechy towarzyszące przemocy oraz agresji. Drugim ważnym tematem, jaki funkcjonariusze poruszali, to świadomość oraz konsekwencje zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz tytoniu. Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne. Osoba uzależniona najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi wiele szkód. Wpływa też negatywnie na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne.

Młodzi ludzie, nie zdając sobie sprawy z problemów, jakie mogą się pojawić po ich zażyciu, przyjmują dopalacze, piją alkohol, czy też sięgają po ciężkie narkotyki.

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej