Eksperymentowanie, to ryzykowna decyzja...

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki przeprowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej nr 87. Uczniowie klas siódmych i ósmych mieli okazję dowiedzieć się czym są używki oraz poznać aspekty zdrowotne i prawne z nimi związane.

Za używki stosowane w celach "rekreacyjnych" mogą być uznane papierosy. Natomiast alkohol, dopalacze, czy narkotyki, to specyfiki zmieniające stan świadomości człowieka. Narkotyki, dopalacze - to środki odurzające pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, powodujące (w zależności od dawki i rodzaju) uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię lub sen. Wielokrotne stosowanie prowadzi do przyzwyczajenia i tzw. głodu narkotycznego, a w konsekwencji do narkomanii, czyli całkowitej zależności od nich. Przerwanie zażywania narkotyku powoduje głód narkotyczny z dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi. Dłuższa narkomania powoduje zmiany osobowości, nastroju, głównie w układzie nerwowym, wyniszczenie organizmu. Nadmierne spożywanie alkoholu także powoduje uzależnienie fizyczne oraz psychiczne i prowadzi do zaburzeń emocjonalnych i w odżywianiu. Palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia ze względu na tlenek węgla i inne toksyczne związki powstające w procesie spalania, może prowadzić do uzależnień.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej