Ekologicznie w SP 77 - cd

Strażniczka miejska ponownie odwiedziła zaprzyjaźnioną szkołę SP nr 77. Razem z dziećmi omówiła, jak bardzo ważne jest, aby dbać o naszą przyrodę, przypominała po co segregujemy śmieci oraz, w jaki sposób należy robić to poprawnie.

Do pojemnika niebieskiego (na papier) wrzucamy: gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i reklamy, nieaktualne kalendarze, papierowe torby na zakupy, zużyte zeszyty i nieprzydatne książki, makulaturowy papier, kartony i tektury, wykorzystane koperty.

Do pojemnika żółtego (na metal i plastik) wrzucamy: zgniecione puszki aluminiowe po napojach, puszki z blachy stalowej, zużyte naczynia do gotowania, uszkodzone metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom, folię aluminiową, pokrywki ze słoików, kapsle z butelek, zgniecione plastikowe opakowania po napojach i olejach spożywczych, zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe worki, torebki i reklamówki, plastikowe koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności, takie jak kartony po mleku, sokach itp. - tzw. tetrapaki.

Do pojemnika zielonego (na szkło) wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania po kosmetykach (tylko elementy szklane).

Natomiast zużyte baterie należy wyłącznie wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników. Wyrzucane wraz z kompostowanymi odpadami (ulegającymi rozkładowi) mogłyby przedostać się do gleby, powodując jej zatrucie.

Pojemniki na zużyte baterie znajduję się w miejscach ich sprzedaży, między innymi w sklepach z artykułami RTV, AGD. Warto również pamiętać, aby wybierając się na zakupy zabierać ze sobą torby wielokrotnego użytku.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej