Ekologicznie w SP 34

"Dbaj o przyrodę", "Wiedzą to nawet dzieci, że najważniejsza jest segregacja śmieci" - to tylko niektóre z pomysłów na dbanie o przyrodę, jakie mieli uczniowie czwartych klas w SP nr 34 w czasie spotkania z funkcjonariuszką Straży Miejskiej. Zadania z zakresu propagowania proekologicznych zachowań strażnicy z Zespołu Profilaktyki realizują od wielu lat. Funkcjonariuszki prowadzą zajęcia z ekologii, dzięki którym dzieci dowiadują się, jakie są przyczyny zanieczyszczenia środowiska i poznają sposoby ochrony powietrza, gleby, wody oraz świata roślin i zwierząt. Podczas zajęć dzieci dowiadują się też, że za stan środowiska jest odpowiedzialny każdy człowiek, nawet ten najmniejszy. Spotkania służą nie tylko pogłębieniu i poznaniu nowej wiedzy, ale pobudzają aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Mają temu służyć różne formy pracy profilaktycznej: pogadanki, edukacyjne bajki, kolorowanki, także aktywny udział w konkursach związanych z ekologią.

Uczniowie SP nr 34 zawsze chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez strażniczki oraz biorą udział w konkursach organizowanych przez SMMP, tak jak to miało miejsce i tym razem. 

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej