Ekologicznie i...świątecznie

Ekologicznie, być ekologicznym - to określenia nie tylko modne, ale i cechujące postępowanie na co dzień, w życiu wielu rodzin. Uwzględniając ważność problematyki, również w zakresie działań SMMP, strażniczki online spotkały się z uczniami zaprzyjaźnionej SP nr 77. Przedstawiły słuchaczom, w jaki sposób powinnyśmy dbać o naszą Planetę. Rozmawiały o segregacji odpadów ze względu na rodzaj materiału, kolorach odpowiednich pojemników oraz możliwościach odzyskania pewnych surowców, aby znów je przerobić w gotowe wyroby. Pozostałe zaś, nieprzydatne odpady mogą trafić do spalarni, gdzie staną się źródłem ciepła, a nawet prądu. Przetworzone w ten sposób służą dalej człowiekowi, nie zalegając na składowiskach, gdzie mogłyby zatruwać otaczającą nas przyrodę - nasze naturalne środowisko. Podczas spotkania pogadankę zilustrowano edukacyjnymi filmami.

ACD, AS, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej