Zespół profilaktyki

Celem "eko-prelekcji" prowadzonej przez miejską strażniczkę z Zespołu Profilaktyki było przekazanie dzieciom informacji o konieczności i sposobie segregowania odpadów, jak dzielić śmieci na poszczególne frakcje i co zrobić z odpadami niebezpiecznymi dla środowiska. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, wykazując się sporą wiedzę na temat poprawnej segregacji odpadów oraz ochrony środowiska. Dzieci z Przedszkola nr 43 "Krasnala Hałabały" poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą rodzajów odpadów (domowe, komunalne, przemysłowe, problemowe), największych ich producentów, a także, gdzie trafiają śmieci z kosza, a gdzie poprawnie posegregowane odpady. Rozmawiano o możliwości ich ponownego wykorzystania, czy to do wyprodukowania nowych wyrobów, czy też do wytworzenia energii cieplnej, elektrycznej. Na zakończenie przedszkolaki obejrzały filmy edukacyjne i kolorowały tematyczne obrazki.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej