"Eko poznaniak"

Żyjemy w czasach, w których dbanie o środowisko jest nie tylko modą, ale obowiązkiem każdego z nas. Coraz więcej z nas przywiązuje wagę do ekologicznego stylu życia - segregujemy śmieci, oszczędzamy wodę i prąd, spożywamy ekologiczne produkty.

Dlaczego dbamy o naturalne środowisko? O tym strażniczki rozmawiały z uczniami czwartych i piątych klas w Szkole Podstawowej nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi. Funkcjonariuszki w formie pogadanki przedstawiły istotne dla ochrony środowiska zasady postępowania, poczynając od losu domowych odpadów. Zebranym wytłumaczono istotę segregacji rozmaitych odpadów (cenne rzeczy oddziel od śmieci!) i korzyści, jakie przynosi recykling. Wśród domowych odpadów (a tych nie brakuje) znajduje się wiele elementów, które mogą stać się surowcami do powtórnego przetworzenia na gotowe wyroby. Tak więc, każdy z nas może i powinien segregować rozmaite odpady, w celu pozyskiwania surowców wtórnych. Im więcej odzyskanych surowców, tym mniej śmieci zostanie przekazywanych naturalnemu środowisku. Tematyka pogadanki, przedstawione argumenty, zdecydowanie przekonały dzieci do konieczności segregowania odpadów oraz do innych form dbania o otaczające nas środowisko. Młodzi ludzie dowiedzieli się, między innymi, gdzie zanosimy niepotrzebne leki i dlaczego zbieramy plastikowe nakrętki. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji wyjaśniających, z czego powstaje papier, jak długo rośnie drzewo oraz znaczenie słowa "makulatura".

Spotkanie podsumowano przesłaniem - "jesteśmy częścią przyrody, więc dbajmy o nią w sposób szczególny - stan otoczenia głównie zależy od nas samych!"

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej