"Eko Poznaniak"

Żyjemy w czasach, w których dbanie o środowisko jest nie tylko modą, ale obowiązkiem każdego z nas. Coraz więcej z nas przywiązuje znaczącą uwagę do ekologicznego stylu życia - segregujemy śmieci, oszczędzamy wodę i prąd, spożywamy ekologiczne produkty.

Dlaczego dbamy o naturalne środowisko? O tym niecodzienni goście ze Straży Miejskiej rozmawiali z najmłodszymi wychowankami Przedszkola nr 25. Miejskie strażniczki w formie pogadanki przedstawiły istotne dla ochrony środowiska zasady postępowania, poczynając od losu domowych odpadów. Dzieciom wytłumaczono istotę segregacji rozmaitych odpadów (cenne rzeczy oddziel od śmieci!) i korzyści, jakie przynosi recykling. Wśród domowych odpadów (a tych nie brakuje) znajduje się wiele elementów, które mogą stać się surowcami do powtórnego przetworzenia na gotowe wyroby. Tak więc, każdy z nas może i powinien segregować rozmaite odpady, w celu pozyskiwania surowców wtórnych. Im więcej odzyskanych surowców, tym mniej śmieci przekazywanych naturalnemu środowisku. Tematyka pogadanki, przedstawione argumenty, zdecydowanie przekonały dzieci do konieczności segregowania odpadów oraz do innych form dbania o otaczające nas środowisko. Młodzi ludzie dowiedzieli się, między innymi, gdzie zanosimy niepotrzebne leki i dlaczego zbieramy plastikowe nakrętki.

Strażniczki miejskie przekazały dzieciom książeczki edukacyjne nawiązujące do omawianych zagadnień.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej