Egzamin na kartę rowerową

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 55 przystąpili do części praktycznej egzaminu na kartę rowerową. Na zaproszenie dyrekcji szkoły, strażnicy z Zespołu Profilaktyki włączyli się w to przedsięwzięcie służąc pomocą nauczycielowi wychowania komunikacyjnego. Do szkoły przybyli w patrolu rowerowym, aby zachęcić młodych ludzi do wykorzystywania tego środka komunikacji jak najczęściej, propagując tym samym postawę proekologiczną. Wspólnie z nauczycielem przygotowano tor przejazdu, na którym zdający mogli zaprezentować praktyczne umiejętności jazdy rowerem, wykazując znajomość przepisów obowiązujących na drodze.

Przy okazji przypomniano niektóre przepisy dotyczące ruchu rowerzystów:

- dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

- dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku od 10 do 18 lat jest karta rowerowa lub prawo jazdy

- Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone, gdy:

* opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem

* szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów

* warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Jeśli jazda po chodniku wymaga przekroczenia jezdni, rowerzysta powinien pamiętać, że  na rowerze przejeżdżać przez przejście dla pieszych nie wolno! Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem!

Gratulujemy wszystkim uzyskania pierwszych "praw jazdy"!

Stawiamy na widoczność na drodze i zachęcamy Was wszystkich do używania elementów odblaskowych w postaci kamizelek, opasek, elementów ubrania, czy też naklejek. 

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej