Zespół profilaktyki

Rozwój miast spowodował szereg niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, gdzie pierwotnie występowały dzikie zwierzęta. Bliskie spotkania z mieszkańcami lasów zdarzają się coraz częściej. Niektóre zwierzęta, między innymi dziki, w poszukiwaniu jedzenia zapuszczają się do miast.

Karmienie dzikich zwierząt jest zabronione, ponieważ one szybko przyzwyczajają się do otrzymywania łatwego pożywienia i mogą zatracać umiejętność zdobywania pokarmu w naturalny sposób.

Jeżeli spotkamy takie zwierze na swojej drodze należy zachować spokój. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać i głaskać małych osobników. Kiedy dzik przebywa z małymi lub jest ranny, może poczuć się zagrożony i zaatakować człowieka. Należy spokojnie oddalić się od zwierzęcia. Nie wolno go niepokoić. Nie wolno również uciekać, gdyż takie zachowanie może sprowokować zwierzę do ataku.

Strażnicy z Zespołu Profilaktyki, wspólnie z przedstawicielami Działu Edukacji i Promocji poznańskiego Ogrodu Zoologicznego spotkali się z kolonistami, aby podczas pogadanki przybliżyć im powyższe zagadnienia, przez to przyczynić się do poprawy ich bezpieczeństwa. Celem współpracy partnerów w ramach projektu "Jak postępować z dzikami", jest  wzmacnianie świadomości dzieci w postępowaniu ze zwierzętami. Spotkania umożliwiają nabywanie przez ich uczestników umiejętności obiektywnej oceny sytuacji i dostosowania do niej właściwych zachowań, np. w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia. Spotkania będą kontynuowane do końca wakacji.

ISz, JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej