Zespół profilaktyki

Zaproponowana przez nas "e-profilaktyka" funkcjonuje. Uczniowie szkół podstawowych, oprócz zdalnej realizacji zajęć programowych, korzystają z propozycji działań profilaktycznych. We współpracy ze szkolnymi pedagogami, nauczycielami uczniowie aktywnie uczestniczą w "e-pogadankach, prelekcjach", których tematyka jest zbieżna z przedmiotowymi zajęciami na poszczególnych etapach nauczania. Nauczyciele określają tematykę omawianych zagadnień i uznając za przydatne, umożliwiają uczniom dostęp do tematycznych materiałów.

Przykładowo: w jednej z klas SP nr 66, podczas lekcji wychowawczej uczniowie uczestniczyli w "e-pogadance" strażniczki, zapoznając się z prezentacją dotyczącą cyberprzemocy. Natomiast w SP nr 34, z okazji Dnia Ziemi dyskutowano o segregacji odpadów, jako jednym z pożądanych i skutecznych sposobów dbania o nasze środowisko. Finalnie uczniowie wykonali prace plastyczne, akcentujące troskę młodych ludzi o Ziemię przez dbałość o najbliższe otoczenie.

Podczas zdalnej "e-szkoły" - uczestniczymy w zdalnej "e-profilaktyce"

strażnicy Zespołu Profilaktyki SMMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej