Zespół profilaktyki

Podczas wspólnego świętowania Dnia Komisji Edukacji Narodowej, w szkołach nie zabrakło przedstawicieli Straży Miejskiej Miasta Poznania. Uroczyste apele odbyły się z udziałem mundurowych w SP nr 82 oraz SP nr 40.

Grono pedagogiczne i uczniowskie SP nr 82 szczególnie uroczyście przywitało tych, którzy po raz pierwszy wkroczyli w szkolne mury i zostali uczniami na wiele lat. Tradycyjnie, jak co roku, pierwszoklasiści uroczyście zostali przyjęci do społeczności uczniowskiej. Akt ślubowania poprzedził program artystyczny, bogaty w wiersze i piosenki, przygotowany przez wychowawców. Pasowania na uczniów dokonała pani Dyrektor wręczając jednocześnie pamiątkowe dyplomy. Miejskie strażniczki odznaczyły pierwszoklasistów przypinkami "bezpieczny pierwszoklasista".

Z okazji święta społeczność SP nr 40 z życzeniami odwiedził Komendant SMMP. Podniosły nastrój udzielił się wszystkim obecnym. Podczas uroczystych apeli w innych szkołach, nie zabrało życzeń kierowanych do uczniów i grona pedagogicznego od zaproszonych gości.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej