Zespół profilaktyki

Strażnicy z Zespołu Profilaktyki odwiedzili zaprzyjaźnione Przedszkole nr 197. Z okazji "Dnia Dziecka", to szczególny czas zabawy i radości wszystkich dzieci, to szczególna okazja by odwiedzić przedszkolaków. Funkcjonariusze zadbali, aby odwiedziny połączyć z pogadankami i przybliżyć dzieciom swoją pracę na rzecz mieszkańców Poznania. Na początku spotkania omówili specyfikę pracy strażników, charakterystyczne elementy umundurowania oraz specjalistyczne wyposażenie, a także umożliwili poznanie służbowego samochodu "od środka". Ciekawość przedszkolaków w tym zakresie, w większości została zaspokojona. Funkcjonariusze omówili zadania realizowane przez strażników z poszczególnych komórek organizacyjnych:

- Eko-patrol - czystość, estetyka, reagowanie na zakłócenia w miejskim ekosystemie, pomoc zwierzętom

- Interwencyjny - reakcja na zakłócenia porządku i spokoju publicznego, zabezpieczenie imprez, zdarzeń

- Drogowy - bezpieczeństwo i porządek na drodze, egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego

- Strażnicy Osiedlowi - współpraca ze społecznością lokalną, radami osiedli, wsparcie dla lokalnych inicjatyw

- Profilaktyka - działania informacyjne w różnej formie, współpraca z placówkami oświatowymi na rzecz bezpieczeństwa nieletnich, realizacja profilaktycznych projektów adresowanych do różnych grup społecznych

Strażnicy przypomnieli przedszkolakom, że samodzielnie będą mogli poruszać się na drodze gdy ukończą 7 lat, a obecnie mogą korzystać z drogi wyłącznie z opiekunem.

Na koniec świątecznego spotkania, strażnicy obdarowali przedszkolaków przydatnymi dla ich bezpieczeństwa i edukacji upominkami.

AC-D, AS, MS, KP, TN

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej