Zespół profilaktyki

Strażnicy Zespołu Profilaktyki, we współpracy z placówkami oświatowymi, realizują projekt "Bezpiecznie w kontakcie z obcymi" adresowany do starszych przedszkolaków oraz młodszych uczniów szkół podstawowych.

Spotkania połączone z pogadankami mają na celu zwrócenie uwagi dzieci na możliwe zagrożenia w kontaktach międzyludzkich podejmowanych bez wiedzy rodziców, w tym z osobami nieznajomymi, rozwijanie u dzieci umiejętności powiedzenia "NIE" w sytuacjach niepożądanych, jak również wpojenie dzieciom konieczności bezzwłocznego poinformowania rodziców lub osoby zaufanej o próby ich skrzywdzenia, w tym przez osobę nieznajomą-obcego.

Zwieńczeniem cyklu profilaktycznych pogadanek był konkurs plastyczny. Do uczestnictwa zaprosił Komendant SMMP uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zasadniczym celem konkursu było przedstawienie przez autorów prac, uczestników zajęć ze strażnikami, najważniejszych dla ich bezpieczeństwa zasad postępowania w kontaktach z osobami nieznanymi. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów z 8 szkół podstawowych, nadsyłając prace wykonane w różnych technikach plastycznych, przestrzennych nie wykluczając. Natomiast oceny prac dokonała komisja (w trybie indywidualno-niejawnym), która przyznała autorom wyróżnienia I, II (dwa równorzędne) oraz III stopnia. Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że dla autorów wyróżnionych prac przygotowano okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś dla wszystkich uczestników, oprócz dyplomów, również zestawy przydatnych upominków.

Ze względu na obostrzenia epidemiczne związane z COVID-19, ogłoszenie wyników konkursu, połączone z wręczeniem nagród laureatom oraz zestawów upominków uczestnikom, sukcesywnie nastąpiło w ich macierzystych szkołach.

WG

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej