Zespół profilaktyki

Celem zajęć edukacyjnych w SP nr 89, z udziałem miejskiej strażniczki, było kształtowanie i propagowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i zapoznanie ich z pojęciami: osoba nieznana, zaufanie oraz ostrożność, a także wykształcenia właściwej reakcji w sytuacji kontaktu z osobą nieznaną - "obcym".

Dzieci podczas zajęć ustaliły "złote" zasady bezpiecznego zachowania się wobec "obcego":

1. Nie inicjuj rozmowy, jeśli osoba nieznana próbuje nawiązać rozmowę - nie kontynuuj jej, odejdź

2. Nie korzystaj z oferty podwiezienia samochodem, nie korzystaj z "autostopu"

3. Nie przyjmuj żadnych prezentów, czy słodyczy, nie korzystaj z innych atrakcyjnych ofert

4. Jeśli jesteś sam w domu, nie wpuszczaj nieznajomych do środka

5. Nie przekazuj informacji dotyczących danych osobowych, domowego wyposażenia, harmonogramu domowych zajęć, rodzinnych planów, np. o wyjeździe itp.

5. O wszystkich niepokojących sytuacjach informuj osoby dorosłe np. rodziców, starsze rodzeństwo, czy nauczyciela w szkole.

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej