Zespół profilaktyki

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, wraz z funkcjonariuszami z KP Poznań-Nowe Miasto, spotkaliśmy się z uczniami w SP nr 19. Głównym celem zajęć profilaktycznych, w ramach programu "Dwie strony sieci", było przekazanie dzieciom i młodzieży informacji o zagrożeniach występujących w cyberprzestrzeni oraz wyposażenie adresatów w umiejętności i nawyki przewidywania, rozpoznawania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w sieci internetowej.
Podczas zajęć uczniowie pozyskali informacje czym jest "cyberprzemoc" i jak się przed nią ustrzec.
"Cyberprzemoc" jest działaniem polegającym na stosowaniu przemocy poprzez: nękanie, wyśmiewanie osób z wykorzystaniem Internetu i różnych narzędzi, takich jak: SMS, e-mail, portale społecznościowe. Najczęściej występujące formy cyberprzemocy, to między innymi: rozsyłanie kompromitujących materiałów, nękanie, grożenie, szantażowanie w sieci, tworzenie kompromitujących, ośmieszających stron, blogów, rozsyłanie niepożądanych filmów, zdjęć, pisanie obraźliwych komentarzy na forach internetowych, blogach, podszywanie się pod inną osobę na portalach społecznościowych, czy blogach, również włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania kompromitujących wiadomości.
Działania sprawców "cyberprzemocy" powodują, że ich ofiary czują się upokorzone, wstydzą się, żyją w poczuciu lęku, tracą poczucie godności i własnej wartości.
Młodzież podczas zajęć dowiedziała się również, że tego typu działania, do jakich dochodzi za pośrednictwem Internetu, mogą być uznane jako przestępstwa określone w kodeksie karnym. W przypadku nieletniego sprawcy są czynem karalnym. Zagrożenia internetowe, to nie tylko "cyberprzemoc". Może to być również pornografia, czy pedofilia. Internet, oprócz wielu pozytywnych i użytecznych aspektów, niesie ze sobą wiele zagrożeń. Z uwagi na powyższe, profilaktyka dla dzieci i młodzieży w tym zakresie jest obecnie niezbędna.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej