Zespół profilaktyki

To potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Środki tego rodzaju są produkowane głównie po to, aby ominąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe, stąd ich skład chemiczny ulega ciągłym zmianom.

Ta grupa środków, to "narkotyki" niebezpieczne dla zdrowia. Najczęściej po substancje psychoaktywne sięgają młode osoby. Niekiedy są nieświadome zagrożenia, jakie dopalacze niosą dla zdrowia i psychiki. Informacje przekazywane o tym, że dopalacze mogą zawierać pokruszone szkło, czy trutkę na szczury, albo inne świństwa szokowały zebraną młodzież. Działania "twórców" preparatów i handlarzy mają podłoże ekonomiczne, są ukierunkowane na czysty zysk, gwarantowany kosztem silnie uzależnionych odbiorców.

Policjanci z KP Poznań-Nowe Miasto wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej spotkali się z młodzieżą w Publicznej Szkole  Podstawowej nr 1 Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców oraz w Publicznym Gimnazjum KSW.
Celem spotkania było propagowanie świadomości o konsekwencjach zażywania dopalaczy. Upowszechnienie wiedzy na temat konsekwencji zażywania dopalaczy, wzmacnianie postaw pro-abstynenckich oraz możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji problemowych, zagrożeń związanych z zażywaniem specyfików psychoaktywnych, to wybrane zagadnienia przedstawianych młodzieży.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej