Zespół profilaktyki

Czystość naszego miasta zależy w większości od nas samych. Uczenie prawidłowych nawyków dbania o środowisko od najmłodszych lat jest bardzo ważne. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, jak przyczyniamy się czasami nieświadomie do zanieczyszczania środowiska.

W Szkole Podstawowej nr 13 strażniczki zorganizowały spotkania z dziećmi, na które zaproszono przedstawicielkę Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Tematyka "Dbam o środowisko" i "Segreguj odpady" miała uświadomić zebranym, że jesteśmy częścią przyrody, więc dbajmy o nią w sposób szczególny. Dzieciom wytłumaczono istotę segregacji odpadów (cenne rzeczy oddziel od śmieci!) i korzyści, jakie przynosi recykling. Prelegenci wytłumaczyli co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym i gdzie przekazać przeterminowane leki.

Przedstawicielka ZZO w uzupełnieniu zajęć, zachęcała do zwiedzenia ścieżki edukacyjnej w Suchym Lesie oraz oczyszczalni ścieków, a także przedstawiła zasady funkcjonowania gratowisk, a na koniec spotkania przekazała dzieciom upominki.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej