Dla bezpieczeństwa seniorów

Strażniczka miejska wraz z funkcjonariuszką KP Poznań-Jeżyce przeprowadziły akcję "Bezpieczny Senior", a za główny cel postawiły sobie przypomnienie i utrwalenie seniorom zasad bezpieczeństwa. Przypominały, aby nie nosić dużej kwoty pieniędzy przy sobie bez potrzeby. W razie konieczności wypłaty dużej gotówki poprosić zaufaną osobę, aby towarzyszyła w drodze powrotnej z bankomatu, banku, czy poczty. Niezwykle ważne jest, aby pamiętać PIN do karty bankomatowej, nigdy nie wolno zapisywać tego numeru na karteczce, przechowywanej razem z kartą bankomatową. Nie wolno pożyczać pieniądze osobom, których nie znamy lub znamy tylko z widzenia. Przypomniano seniorom, jakie metody wyłudzenia pieniędzy stosują złodzieje np: "na wnuczka", "na dotację", "na urzędnika" itp. Każdy z seniorów otrzymał broszury informacyjne o wymienionej tematyce.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej