Zespół profilaktyki

We wtorkowe przedpołudnie, na trasach rowerowych prowadzących w kierunku kompleksu leśnego Dębina, zauważalni byli rowerzyści z numerami startowymi. Mimo, zdawać by się mogło, niesprzyjającej aury z 12 poznańskich podstawówek wyruszyli uczestnicy XII Eko - Rajdu Drogami Rowerowymi Poznania, by w gwiaździstym zjeździe zameldować się na mecie usytuowanej nad Stawem Borusa. Ubytek sił zawodników na trasie został natychmiast zrekompensowany pysznymi drożdżówkami, którymi poczęstowano uczestników imprezy przed przystąpieniem do wykonania zadań w kilku konkurencjach, niekoniecznie wymagających wysiłku fizycznego.

Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania serdecznie powitał "rajdowych twardzieli" odpornych na różne warunki, często niesprzyjające rowerzystom, a po raz pierwszy w historii tej imprezy - w deszczowej scenerii, lecz chęć uczestniczenia w imprezie zwyciężyła, dzięki za przybycie - "Rajd ogłaszam za otwarty!"

Decyzją głównego sędziego imprezy, ze względów bezpieczeństwa (opady deszczu), zrezygnowano z konkurencji praktycznych, ale i tak zadania teoretyczne wymagały od zawodników znakomitej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ekologii, znajomości środowiska naszych parków i lasów oraz udzielenia pierwszej pomocy. Warto zauważyć, że zadania wywołały wiele emocji wśród zawodników. Alternatywnie do sprawnościowej jazdy rowerem - na stoisku Zakładu Zagospodarowania Odpadów, uczestnicząc w "losowanych" konkursach wiedzowych, można było zostać posiadaczem ciekawych gadżetów.

Po konkurencjach, przy ogniskowym kręgu rozpoczął się piknik, gdzie "gwoździem programu" było pieczenie kiełbasek, ale też możliwość doraźnego suszenia odzieży. Była też okazja do towarzyskich rozmów, wymiany spostrzeżeń, a także konsultacji z sędziami-autorami zadań.

Po podsumowaniu wyników okazało się, że w XII Eko - Rajdzie zwyciężył zespół Szkoły Podstawowej nr 13, zdobywając puchar Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania. Na drugim miejscu uplasowali się reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 21 i zdobyli puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 90, zdobywając puchar Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu. Oprócz pucharów, zawodnicy wszystkich zespołów otrzymali nagrody rzeczowe.

Impreza przygotowana przez strażników Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania, przy współpracy przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Zakładu Lasów Poznańskich, Automobilklubu Wielkopolski, poznańskiego WORD-u, Zakładu Zagospodarowania Odpadów, była kolejną ze wspólnych inicjatyw profilaktycznych "municypalnych" i partnerów, kierowaną do najmłodszych kierujących - uczestników ruchu drogowego.

Zaangażowanie zawodników i doskonała współpraca w zespołach, dobre wyniki w konkurencjach i wiele pozytywnych ocen obserwatorów świadczą o konieczności organizacji podobnych imprez, sprzyjających stałemu podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności użytkowników dróg, już od najmłodszych lat - podkreślił Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Natomiast Dyrektor Zakłady Lasów Poznańskich zaakcentował, że poznańskie obszary leśne również służą wypoczynkowi, realizacji ciekawych pasji związanych z tym środowiskiem oraz, że jest przychylny wszelkiego rodzaju inicjatywom sprzyjającym poznawaniu i przyjaznym korzystaniu z leśnych terenów, zaprasza do realizacji kolejnych projektów.

Z kronikarskiego obowiązku dodać należy, że zespół SP nr 22 uczestniczył we wszystkich edycjach imprezy, natomiast podobnie jak zespół SP nr 35, dziś mieli do przebycia najdłuższe trasy, po ok. 10 km rowerowymi drogami w jedną stroną.
Gratulacje dla wszystkich deszczo-odpornych!

WG

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej