Zespół profilaktyki

Dzień Bezpiecznego Internetu, ustanowiony został w 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej jako część większego programu "Safer Internet". Jego głównym zadaniem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, które korzystają z sieci oraz zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online, a także promocję pozytywnego wykorzystywania internetu

DBI jest obchodzony w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Dlaczego akurat we wtorki w lutym? Ponieważ ustanowiono, że będzie obchodzony w drugi dzień drugiego tygodnia drugiego miesiąca każdego roku.

W Polsce DBI jest obchodzony od 2005 roku. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu "Safer Internet", które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę" - realizatorzy unijnego programu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Natomiast głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. DBI przekracza granice Europy, angażując państwa z całego świata.

Straż Miejska Miasta Poznania od kilku lat włącza się w obchody DBI - strażnicy Zespołu Profilaktyki, we współpracy ze szkołami, wśród uczniów propagują bezpieczne korzystanie z zasobów światowej sieci. W tym roku, inauguracja cyklu szkolnych działań związanych z DBI 2022 odbyła się w Szkole Podstawowej nr 34. Podczas zajęć online z uczniami klas V i VI zainicjowane zostały spotkania profilaktyczno - edukacyjne dotyczące "cyberbezpieczeństwa", kontynuowane również w innych szkołach podstawowych. Podczas spotkań dzieci i młodzież mają możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z globalnej sieci i przeciwdziałania "cyberprzemocy". Podczas pogadanek/prelekcji przedstawiane są zarówno te przydatne, jaki i niepożądane (niebezpieczne!) strony sieci.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej