Dbam o środowisko-segreguję odpady

Żyjemy w czasach, w których dbanie o środowisko jest nie tylko modą, ale obowiązkiem każdego z nas. Coraz więcej z nas przywiązuje uwagę do ekologicznego stylu życia - segregujemy śmieci, oszczędzamy wodę i prąd, spożywamy ekologiczne produkty.

Dlaczego dbamy o naturalne środowisko? O tym strażniczka rozmawiała z uczniami klas czwartych w SP nr 82 oraz uczniami młodszych klas SP nr 13. Funkcjonariuszka, w formie pogadanki wspartej bieżącą wymianą informacji ze słuchaczami, przedstawiła istotne dla ochrony środowiska zasady postępowania, poczynając od losu domowych odpadów. Zebranym wytłumaczono istotę segregacji rozmaitych odpadów (cenne rzeczy oddziel od śmieci!) i korzyści, jakie przynosi recykling. Wśród domowych odpadów (a tych nie brakuje) znajduje się wiele elementów, które mogą stać się surowcami do powtórnego przetworzenia na gotowe wyroby. Tak więc, każdy z nas powinien segregować rozmaite odpady, w celu pozyskiwania surowców wtórnych. Im więcej odzyskanych surowców, tym mniej śmieci przekazywanych naturalnemu środowisku. Tematyka pogadanki oraz przedstawione argumenty, zdecydowanie przekonały dzieci do konieczności segregowania odpadów oraz do innych form dbania o otaczające nas środowisko. Młodzi ludzie dowiedzieli się, między innymi, gdzie zanosimy niepotrzebne leki i dlaczego zbieramy plastikowe nakrętki. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji wyjaśniających, z czego powstaje papier, jak długo rośnie drzewo i jakie znaczenie ma zbieranie makulatury. Ilustracją do pogadanek było filmowe spotkanie z Felkiem Flaszką, bohaterem edukacyjnego filmu.

Spotkanie podsumowano przesłaniem "jesteśmy częścią przyrody, więc dbajmy o nią w sposób szczególny - stan otoczenia zależy głównie od nas samych".

MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej