Zespół profilaktyki

Dlaczego należy dbać o naturalne środowisko?

O tym niecodzienni goście rozmawiali z najmłodszymi wychowankami Przedszkola nr 95. Miejskie strażniczki w formie pogadanki przedstawiły istotne dla ochrony środowiska zasady postępowania, poczynając od losu domowych odpadów. Przedszkolakom wytłumaczono istotę segregacji rozmaitych odpadów (cenne rzeczy oddziel od śmieci!) i korzyści, jakie przynosi recykling. Wśród domowych odpadów (a tych nie brakuje) znajduje się wiele elementów, które mogą stać się surowcami do powtórnego przetworzenia na gotowe wyroby. Tak więc, każdy z nas może i powinien segregować rozmaite odpady, w celu pozyskiwania surowców wtórnych. Im więcej odzyskanych surowców, tym mniej śmieci przekazywanych naturalnemu środowisku. Młodzi ludzie dowiedzieli się, między innymi, gdzie zanosimy niepotrzebne leki i dlaczego zbieramy plastikowe nakrętki. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji wyjaśniających, z czego powstaje papier, jak długo rośnie drzewo i znaczenie słowa "makulatura".

Tematyka pogadanki i przedstawione argumenty, zdecydowanie przekonały dzieci do konieczności segregowania odpadów oraz do innych form dbania o otaczające nas środowisko, w tym ograniczenie zadymienia, emisji hałasu, czy też niepożądanej ingerencji w środowisko fauny.

Uczestnicy spotkania otrzymali kolorowanki nawiązujące do tematyki zajęć.

AS, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej