Zespół profilaktyki

Spotkania uczniów SP nr 34 oraz SP nr 62 ze strażniczkami z Zespołu Profilaktyki mają na celu poznanie aspektów zdrowotnych, społecznych, a także prawnych związanych z używkami.

Rozmowy z uczniami siódmych klas, są początkiem cyklu prelekcji związanych z przedstawieniem uczniom informacji na temat najpopularniejszych używek, z jakimi mogą w przyszłości mieć kontakt. Używki, to nie tylko narkotyki, dopalacze, ale także alkohol, papierosy (równie e-papierosy), do których "dostęp" nieletnim jest prawnie zabroniony. Korzystając z multimedialnej prezentacji przedstawiono uczniom krótkie informacje o używkach, przedstawiono związane z nimi możliwe konsekwencje, oprócz zdrowotnych i prawnych, także decydujące o dalszym losie młodych ludzi. Przedstawienie "faktów i mitów" związanych z używkami, powinny uświadomić szkolną młodzież o zagrożeniach z nimi związanych.

Skorzystano również z zawartości walizki Drug-Box, która zawiera imitacje różnych środków psychoaktywnych. Młodzi ludzie mogli poznać ich charakterystyczne cechy, sposoby aplikowania, aby przy różnych okazjach wstrzymać się od próby podstępnego poczęstunku. Okazjonalny, "niezobowiązujący" poczęstunek przy okazji "wyluzowanej" imprezy, czy też dla poprawy kondycji umysłowej lub fizycznej w "młodzieńczych chwilach zagubienia", to często stosowana taktyka dilerów dla pozyskania nowych klientów niebezpiecznych specyfików.

Oczekiwać należy, że w sytuacji zagrożenia młodym ludziom zapali im się lampka ostrzegawcza i zdecydowanie odmawiając, uchroni się od konsekwencji istotnych dla dalszego życia.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej