Czy Internet jest bezpieczny?

Miejscy strażnicy podczas kolejnych odwiedzin Szkoły Podstawowej nr 46 przekazali uczniom informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci internetowej. Miały one na celu pogłębienie świadomości o potencjalnych zagrożeniach mogących płynąć z sieci. Omówiono formy cyberprzemocy oraz jej aspekty prawne. Wskazano na niewłaściwe i szkodliwe treści, z jakimi dzieci mogą zetknąć się w Internecie. Uświadomiono uczniom, że ich działania, jakie mogą samodzielnie podejmować w sieci, muszą być rozważne i odpowiedzialne, aby nie narazić się na przykre konsekwencje (w tym prawne!).

Zapoznano uczniów ze stworzonym bezpośrednio dla nich dziecięcym (bezpłatnym) telefonem zaufania 116111 i możliwościami jego wykorzystania w trudnych sytuacjach, jakie mogą napotkać na swej drodze, oczywiście także w Internecie. Uczniom staraliśmy się przekazać, iż to co "wrzucą" do sieci, po zostaje tam na zawsze i może zostać wykorzystane przeciwko nim.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej