Zespół profilaktyki

Od początku roku szkolnego, przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Poznania, realizowane są zajęcia edukacyjno - profilaktyczne związane z "bezpieczną drogą do szkoły", w których uczestniczą uczniowie z klas I - III.

Problematyka zajęć jest realizowana w formie pogadanek, ćwiczeń, warsztatów, czy też zajęć praktycznych w pobliżu szkoły. Pogadanki o bezpieczeństwie pieszych w pobliżu jezdni, właściwym poruszaniu się na chodniku oraz o właściwe postępowaniu w czasie przechodzenia przez jezdnię na "przejściu dla pieszych". Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dzielą się wiedzą i swoimi spostrzeżeniami. Najmłodszym uczniom przypomina się o pewnych zasadach, które (pomimo zmiany przepisów) nadal obowiązują:

- zanim wejdziesz na przejście, zatrzymaj się i upewnij, że kierowca Cię widzi, spójrz w lewo, prawo i jeszcze raz w lewo, jeśli droga wolna, raźnym krokiem przejdź bezpiecznie na drugą stronę.

Najmłodsi muszą też pamiętać, że nie przebiegamy przez jezdnię, nie bawimy się na przejściach dla pieszych i na chodnikach, stosujemy się do sygnalizacji świetlnej. 

Współpracując z WORD, podczas spotkań przypomina się najmłodszym o odblaskach, które zwiększają widoczność na drodze, szczególnie w okresie jesienno - zimowym.

Każdy z uczniów klas pierwszych, od Straży Miejskiej lub od WORD-u, otrzymuje odblaskową zawieszkę, aby pamiętać o zwiększyć swojego bezpieczeństwo na drodze.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej