Zespół profilaktyki

Pokrzywdzonym może być każdy z nas, co uwzględniając, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Policji spotkali się na zajęciach online ze starszymi uczniami w SP nr 64. Wiodący temat "Zagrożenia - internetowe przestępstwa" był okazją do poinformowania uczestników zajęć o okolicznościach zagrożeń, sposobach działania sprawców, ale przede wszystkim, aby nie bali się zgłaszać co ich niepokoi i prosić o pomoc. Podczas zajęć informowano o formach gróźb internetowych, włamaniach w miejsca strzeżone hasłami, znieważeniach, czy uporczywym nękaniu - stalkingu. Obecnie, to pojęcie jest definiowane jako "złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy prześladowanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu". Natomiast cyberstalking, jest pewną odmianą stalkingu, gdzie nękanie odbywa się przez Internet. Zdarzyć się może, że cyberstalking przerodzi się w stalking. Z publikowanych danych wynika, że skala zjawiska powiększa się wraz z dostępnością do Internetu. Cyberstalking, to uporczywe nękanie poprzez permanentne pisanie za pomocą komunikatorów, wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, rozsyłanie korespondencji do losowych adresatów w imieniu osoby nękanej oraz wbrew jej woli, jak również niepożądane komentarze na forach internetowych.

Kodeks karny: Art. 190a.
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego

Warto wiedzieć, że działania w internetowej sieci nigdy nie są anonimowe i bezśladowe.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej