Cyberstalking

Pokrzywdzonym może być każdy z nas. Mając to na uwadze, spotkaliśmy się z młodzieżą w Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. Głogowskiej z tematem wiodącym "Zagrożenia, przestępstwa internetowe". Uwzględniając powyższe zagadnienia poinformowaliśmy uczniów, aby nie bały się zgłaszać co ich niepokoi i prosić o pomoc. Poinformowano ich min. o groźbach internetowych, włamaniach w miejsce strzeżone hasłami, znieważaniu, czy uporczywym nękaniu - stalkingu. Szczególny nacisk położono na stalking, definiowany jako "złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy prześladowanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu". Z danych wynika, że skala zjawiska powiększa się wraz z dostępnością do Internetu. Cyberstalking jest pewną odmianą stalkingu, przy czym nękanie odbywa się przez Internet. Zdarzyć się może, że cyberstalking przerodzi się w stalking. To uporczywe nękanie, np. poprzez pisanie za pomocą komunikatorów, wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, rozsyłanie korespondencji do losowych adresatów w imieniu osoby nękanej oraz wbrew jej woli, jak również złośliwe, kłamliwe komentarze na forach internetowych.

Od 6 czerwca 2011 r. wprowadzono do Kodeksu Karnego nowe przestępstwo tzw. stalking. Artykuł 190a brzmi: "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Tej samej karze podlega, kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10."

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej