Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej nr 87, aby przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci internetowej. W celu pogłębienie świadomości zebranych o potencjalnych zagrożeniach płynących z sieci, omówiono formy cyberprzemocy oraz jej aspekty prawne. Przedstawiono niewłaściwe i szkodliwe treści, z jakimi dzieci mogą zetknąć się w Internecie. Dzieciom uświadomiono również, że działania podejmowane nierozważnie w sieci, naruszające przyjęte normy, nie są anonimowe - mogą mieć dla autorów przykre konsekwencje. Starano się przekazać uczniom, iż to co "wrzucą" do sieci zostaje tam na zawsze i może zostać przeciwko nim wykorzystane.

Kilka zasad bezpiecznego Internetu:
* nie podawaj swoich danych osobowych, haseł dostępowych, swoich zdjęć
* nie ufaj bezgranicznie osobom poznawanym w sieci - po drugiej stronie nie musi być tą, za którą się podaje
* zanim "wrzucisz" coś do sieci -POMYŚL- pozostanie tam nieanonimowo na zawsze
* działając w sieci - przestrzegaj norm prawa, o zauważonych naruszeniach poinformuj rodziców
* korzystaj z zabezpieczonego komputera, z prywatnych ustawień na profilach społecznościowych

Ponadto zapoznano uczniów ze stworzonym bezpośrednio dla nich "dziecięcym telefonem zaufania - 116 111" oraz możliwościami jego wykorzystania w trudnych sytuacjach, jakie mogą napotkać na swej drodze, oczywiście także w Internecie.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej