Zespół profilaktyki

W SP nr 75 oraz SP nr 82 kontynuowane są online zajęcia profilaktyczne. Zajęcia poświęcone tematyce cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Strażniczki zwróciły uczniom uwagę na zagrożenia prywatności w sieci oraz na problem uzależnienia od Internetu. Wyświetlono filmy ukazujące omawiane problemy, a także wskazano na możliwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach. Spotkania mają na celu uświadomić młodym ludziom, że Internet to ogromna sieć, a w niej mnóstwo różnych ludzi. Apelowano o przestrzeganie zasady ograniczonego zaufania. I nie zawsze należy mieć mnóstwo wirtualnych "znajomych" (niepoznanych osobiście), np. w grach, czy na portalu społecznościowym.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej