Zespół profilaktyki

Spotkania z uczniami piątych klas w Szkole Podstawowej nr 66 zapoczątkowały cykl zajęć edukacyjno - profilaktycznych związanych z niepożądanym zagadnieniem, jakim jest cyberprzemoc. Zagrożenia, z jakimi młodzi ludzie korzystający z sieci mogą się spotkać, czy to na stronach z grami internetowymi, czy też korzystając z portali społecznościowych. Uczniom wyjaśniono pojęcia hejt-u w ramach kampanii "Nie hejtuję - reaguję", nękania, szydzenia, poniżania. Poinformowano, że za takie postępowanie grozi odpowiedzialność prawna - do ukończenia 13 lat odpowiadają za dziecko rodzice, a od 13. roku życia młody człowiek odpowiada przed Sądem Rodzinnym. Młodym ludziom przypomniani, że nie wolno umieszczać w sieci zdjęć, czy filmów bez zgody występujących osób, a w szczególności takich, które mogły by kogoś ośmieszyć lub upokorzyć. Podczas spotkania wykorzystano krótkie filmy tematyczne, a także materiały edukacyjne, opracowane dla prowadzonej edukacyjnej kampanii w szkołach. Podobnie zajęcia zapoczątkowano w SP nr 34.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej