Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska spotkała się z uczniami w SP nr 9. Tematem zajęć było poznanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu dla uniknięcia internetowych zagrożeń. Jednym z największych niebezpieczeństw, to cyberprzemoc, czyli przemoc z użyciem mediów elektronicznych - przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów. Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in: wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w sieci lub przy użyciu telefonu, także robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego lub opiekunów prawnych zgody i publikowanie ich w Internecie lub rozsyłanie telefonem. Podobnie filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, również podszywanie się pod kogoś w sieci. Cyberprzemoc, to także złośliwy komentarz, nękanie niechcianymi wiadomościami, publikowanie treści, które mogłyby zostać odebrane, jako kompromitujące - często mogą funkcjonujonować w kategoriach niewinnego żartu. Bywa, że zaczyna się niewinnie od wypowiedzi w sieci opatrzonej złośliwym, niesprawiedliwym komentarzem, a kończy się działaniami noszącymi znamiona prześladowania. Funkcjonariuszka uświadamiała uczniom, że:

"jeżeli jesteś świadkiem cyberprzemocy, podobnie jak w przypadku przemocy fizycznej czy psychicznej, staraj się nie pozostawać obojętnym. Powiedz o tym rodzicom, opiekunom, nauczycielce, czy porozmawiaj na ten temat z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. W ten sposób możesz pomóc bezradnej koleżance, bezradnemu koledze".

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej