Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska spotkała się online z uczniami w SP nr 9. Tematem zajęć było wskazanie, że korzystanie z Internetu może nieść za sobą niebezpieczeństwo. Jednym z największych zagrożeń jest cyberprzemoc, to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych - Internetu i telefonów komórkowych. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów. Bywa, że zaczyna się niewinnie od wypowiedzi w sieci opatrzonej złośliwym, niesprawiedliwym komentarzem, a kończy się działaniami noszącymi znamiona prześladowania. Funkcjonariuszka uświadamiała uczniom, że jeżeli są świadkami cyberprzemocy, podobnie jak w przypadku przemocy fizycznej, czy psychicznej, nie powinni pozostawać obojętnymi. Należy powiedzieć o tym rodzicom, zaufanej osobie, nauczycielce, czy porozmawiać na ten temat ze szkolnym pedagogiem lub psychologiem. W ten sposób można pomóc koleżance, która czuje się bezradna.

AD-C

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej